Indicatoren van een notitie voor binaire opties - Binary Options
Brokers Our Rating Traders Rating
1 IQ Option 4.9/5 4.8/5
2 24Option 4.7/5 4.5/5
3 eToro 4.3/5 4.4/5
4 Marketsworld 4.0/5 4.2/5
5 365Trading 4.1/5 4.1/5

Kritieke prestatie-indicator - Wikipedia


In 2015 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe toekomstvisie voor met 2050 als horizon. ‘Visie 2050’ bouwt verder op de waardevolle ervaring en projecten van Vlaanderen in Actie.

Disclaimer en privacy    -    Toegankelijkheidsverklaring    -    Projectinfo voor ziekenhuizen

Het onderzoek moet het gehele Belgische grondgebied beslagen.
De genderdimensie moet in rekening worden gebracht tijdens alle fasen van het onderzoek. 

↪ De 5 grootste KPI-blunders in elke organisatie
↪ Opleiding Performance Management & KPI’s (tip)
↪ Download 350 voorbeelden met onze SMART KPI-bepaler
↪ Bekijk hier de 7 kenmerken van echte KPI’s
↪ KPI’s remmen broodnodige vernieuwing?
↪ Vijf gratis tips om te werken met key performance indicators
↪ Wat had Albert Einstein met de KPI?

INJ01 - Arbeidsongevallen (XLS, 39 Ko)
INJ02 - Arbeidsongevallen volgens gewest (XLS, 36 Ko)
INJ03 - Evolutie van het aantal arbeidsongevallen (XLS, 33 Ko)
INJ04 - Beroepsziekten (XLS, 28 Ko)  

Er zijn ook indicatoren die meerdere kleuren krijgen over een breed bereik van pH-waarden. Vaak wordt dit gerealiseerd door gebruik te maken van een mengsel van indicatoren. Door de kleur te vergelijken met voorbeelden in een tabelletje kan de pH geschat worden. Zulke indicatoren worden universeelindicatoren genoemd.

Ondernemingen proberen hun strategie in de praktijk te brengen. Om in de dagelijkse praktijk rekening te houden met de abstractere langetermijndoelen, stellen ze zich doelen voor de korte termijn. Men creëert zo operationele doelstellingen. Aan de hand van deze doelstellingen kan men beoordelen of een onderneming erin slaagt om de geplande strategie waar te maken. Bij de operationele doelstellingen zoekt men de kritieke prestatie-indicatoren , waarmee het management haar prestaties kan beoordelen.

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit van 5 maart 2016, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de invoering van een aantal wijzigingen die bijdragen aan de interne sturing door provinciale staten en de raad alsmede aan een betere vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten ( Stb. 101 ) in werking treedt.

Afb. Criteria voor goede indicatoren . Hoe maken we indicatoren zichtbaar? Het in kaart brengen van de prestatie, dus het eigenlijke meten,is een verhaal op ...

De Jeugdmonitor houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de situatie van jongeren. Bekijk de cijfers rond de thema’s gezin, onderwijs, veiligheid en justitie, gezondheid en welzijn en arbeid van uw gemeente en heel Nederland.

Wat kunt u in 2018 van ons verwachten? In dit overzicht kunt u als zorgaanbieder, patiënt, cliënt of geïnteresseerde terugvinden welke keuzes wij maken in ons toezicht dit jaar.


350 echte KPI’s | Key Performance Indicators | 100% KPI.


Leave A Replay

Your email address will not be published. Required fields are marked*